Oorlog en migratie

Terwijl sociale voorzieningen steeds verder worden afgebroken, worden aandeelhoudersbelangen steeds beter beschermd worden. Hierdoor groeit de kloof tussen arm en rijk. Steeds meer mensen staan onder druk of komen in de problemen. Populisten in heel Europa maken listig gebruik van dit broeiende vuur van onvrede. Waar vluchtelingen massaal hun leven riskeren om een veilig heenkomen te zoeken uit oorlogsgebieden, zouden wij moeten geloven dat dit profiteurs zijn die onze welvaart willen afpakken. We zeggen nee tegen de hetze die arbeiders van buiten Europa afbeeldt als gelukzoekers, we zeggen nee tegen een nationalisme dat vreemdelingenhaat zaait, wij zeggen nee tegen een politiek die Turkije haar vuile klusjes op wil laten lossen en een dictator steunt en afkoopt met miljarden. Wij zeggen nee tegen een politiek die terreur van de Turkse staat steunt, wij zeggen nee tegen bommen op Syrië. Mensen ontvluchten Syrië omdat ze daar hun leven niet zeker zijn. Die vluchtelingen help je niet door nog meer bommen op Syrië te gooien, hoe hard Rutte ons ook probeert wijs te maken dat dit het juiste antwoord is. De miserabele omstandigheden van mensen op de vlucht wordt niet beter als Europa Turkije geld toestopt om hun doortocht naar Europa te blokkeren.

Wij weten dat de plaats waar je in de wereld woont nog geen vijand van je maakt. Het land waar je vandaan komt, maakt je niet tot profiteur. Wij, als werkers, arbeiders, werklozen, zelfstandigen, worden evengoed onderdrukt door het kapitaal. Dat de brandhaarden in de wereld blijven branden dient economische belangen. Dat is evenzogoed onderdrukking door het kapitaal. Wij zeggen ja tegen vluchtelingen, omdat wij allemaal gebukt gaan onder de dominantie van kapitaal en winstbejag. Wie geraakt wordt in het slachtveld van het grote geld, verdient steun en geen haat.