TTIP & CETA

Vrijhandelsakkoorden zoals TTIP en CETA (Transatlantic Trade and Investment Partnership en Comprehensive Economic and Trade Agreement)

Waar respect voor arbeid wegvalt, neemt de ruimte voor de multinationals en aandeelhouders toe. Ons wordt voorgehouden dat vrijhandelsakkoorden goed zijn voor ons. Maar wij weten beter. Met vrijhandelsakkoorden wordt de ruimte geschapen om afspraken over veilig voedsel, zorg voor milieu en veilige medicijnen opzij te schuiven.  Het belang van de investeerder, namelijk winstmaximalisatie, weegt daarmee zwaarder dan de belangen van onze samenleving. Met deze akkoorden wordt de macht om te beslissen wat gezond en goed is voor ons volledig overgelaten aan de multinationals. Milieu, gezondheid, welzijn en sociale rechten hebben blijkbaar geen waarde voor de overheden die dit soort akkoorden sluiten.

Vrijhandel, zoals het TTIP verdrag wil regelen, heeft maar één doel: de winstkansen voor bedrijven en daarmee voor aandeelhouders vergroten. Waar arbeid met steeds minder zekerheid gepaard gaat, eist het grootkapitaal steeds meer zekerheid. Zekerheid op hoge winsten, toename van bezit en een grotere afzetmarkt. Dat dit ten koste gaat van de veiligheid van consumenten en ten koste gaat van de zelfbeschikking van Europeanen nemen zij op de koop toe. Maar wij niet. Wij zeggen nee tegen ‘vrijhandelsakkoorden’ die consumentenveiligheid bedreigen. Wij zeggen nee tegen ‘vrijhandelsakkoorden’ die schimmige claims van bedrijven in achterkamertjes willen schikken en onze politieke vrijheid in de uitverkoop zetten.